Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemimiz, operasyonel risklerin tespiti, risk yönetimi ve yönetiminin iyileştirilmesi yoluyla çeşitli endüstri standartlarına göre müşterilerimiz ve tedarikçilerimizin beklentilerini karşılar.

Kalite Yönetim Sistemi’mize göre, standart işletim prosedürlerini kullanarak verimli ve güvenli çalışan sistemler elde ediyor ve performans göstergelerinin ölçülmesi ve gözden geçirilmesi yoluyla da performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.

İş Sağlığı Ve Güvenliği

Operasyonel faaliyetlerimizle ilişkili riskleri, sürekli olarak değerlendiriyor ve çalışanlarımız ve ziyaretçilerimiz için iş sağlığını ve güvenliğini seviyesini arttırarak, işortaklarımız için en kaliteli hizmeti sağlıyoruz.

Çevre Bilinci

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak, bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz.